top of page

Verschillen tussen gastouderopvang en het kinderdagverblijf

Er zijn natuurlijk vele verschillen tussen opvang bij het kinderdagverblijf of opvang bij een gastouder. Hieronder de belangrijkste verschillen op een rij:

 • Opvang bij het kinderdagverblijf is minder flexibel door de vaste open- en
  sluitingstijden. Bij de gastouder is het niet zo zwart-wit en gebeurt er meer
  in overleg.

   

 • Het kinderdagverblijf heeft afname in dagdelen, waardoor je soms meer uren
  betaalt dan dat je daadwerkelijk afneemt. Bij een gastouder betaal je alleen
  de opvanguren die je daadwerkelijk afneemt.

   

 • Gastouderopvang vindt plaats bij één vaste persoon, het kinderdagverblijf heeft
  wel vaste leidsters op een groep maar maakt vaak ook gebruik van een
  invalpool, waardoor je kindje ook vreemde gezichten ziet.

   

 • Bij de gastouderopvang ben je afhankelijk van die ene persoon, denk
  bijvoorbeeld aan ziekte en vakantie. Bij het kinderdagverblijf is er meer
  continuïteit, er is altijd opvang tijdens werkdagen. Gastouderbureaus bieden
  vaak wel de optie voor vervangende opvang maar kunnen deze niet garanderen.

   

 • Gastouderopvang is kleinschaliger, de opvang vindt plaats in een groep van
  maximaal 6 kinderen. Op het kinderdagverblijf is de groep een stuk groter.
  Grootte is afhankelijk van de werkwijze en beleid van het kinderdagverblijf.

   

 • Bij het kinderdagverblijf heb je geen keuze voor welke leidster je kindje verzorgt,
  waar de keuze voor een gastouder bij jou als ouder ligt.

   

 • Wanneer je kindje ziek is kan hij of zij niet naar het kinderdagverblijf, bij de
  gastouder is dit vaak wel mogelijk.

   

 • Het tarief is bij het kinderdagverblijf inclusief eten, drinken en luiers. Bij de
  gastouderopvang is het meestal inclusief eten en drinken, maar zonder luiers.

   

 • Er is bij de gastouderopvang minder sociale controle aanwezig, omdat een
  gastouder vaak alleen werkt. Sommige gastouders werken met een vrijwilliger
  of stagiaire.  Een  kinderdagverblijf moet verplicht een vierogenprincipe hebben,
  wat betekent dat er nooit iemand alleen in het kinderdagverblijf (gebouw) aanwezig mag zijn.

20180619_152328.jpg
bottom of page