top of page

Wat is KINOP Foundation?

KINOP Foundation steunt sinds 2007 kinderen die in een minder welvarend deel van de wereld zijn geboren. Dat doen we door geld en middelen beschikbaar te stellen aan onder meer organisaties in minder welvarende delen, totdat ze op eigen benen kunnen staan.

De foundation is een logisch vervolg op het werk dat de oprichter van de stichting eerder in Latijns Amerika deed, waar hij samen met zijn vrouw zwerfjongeren opving. De stichting staat inmiddels los van zijn naamgever het gastouderbureau KINOP, maar heeft wel zijn roots in het bureau.      

Projecten

NIEUW: India - Stichting Raja - een pleeggezin voor ex-straatkinderen in India

Pleegzorg is een concept dat nog nauwelijks toegepast wordt in India. Kinderen die niet thuis kunnen wonen, worden meestal in opvanghuizen grootgebracht. Zo ook bij de partnerorganisaties waar stichting Raja sinds 15 jaar mee samenwerkt. Zij vangen jaarlijks vele straatkinderen op, voor wie er (tijdelijk of definitief) geen terugkeer naar hun ouders of andere familieleden mogelijk is. Echter, kinderen die in instellingen opgroeien, hebben vaker moeite om een plaats in de samenleving te veroveren en een grotere kans op problemen als zij volwassen zijn. Kleinschalige opvang is voor kwetsbare kinderen vrijwel altijd beter.

Partnerorganisatie BOSCO in Bangalore maakt vanaf dit jaar een start met het stimuleren van pleegzorg. Zij gaat:

  • kinderen selecteren voor wie pleegzorg een betere optie is dan wonen in een grootschalige opvang.

  • een kleinschalig huis opzetten om kinderen in de periode voordat ze in een pleeggezin geplaatst worden, te laten wennen aan het wonen in een kleinere setting.

  • minimaal 35 pleegouders werven, voorbereiden en screenen.

  • minimaal 10 kinderen matchen met pleeggezinnen. En de pleegouders en het kind begeleiden om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken.

  • bewustzijn creëren in Bangalore over pleegzorg: wat is het, waarom is het belangrijk, zou het iets voor mij zijn? Niet alleen bij ouders, maar ook bij hulpverleners en bij de overheid.
     

KINOP ondersteunt deze belangrijke stap om ex-straatkinderen een betere toekomst te bieden.

India - Meiden naar school

De laatste jaren heeft India een inhaalslag gemaakt wat betreft het aantal kinderen dat naar school gaat. Toch gingen er eind 2015 nog steeds 38 miljoen van de 208 miljoen kinderen tussen 6 en 13 jaar niet naar school (cijfers van de Verenigde Naties).  Dit zijn vooral dochters van Dalits, de groep van kastelozen. Veel meiden worden thuis gehouden om te werken.

Stichting Amaidhi heeft sinds 2006 een sponsorprogramma voor 52 meisjes in de Indiase deelstaat Andra Pradesh. Deze meisjes zijn veelal Dalits  uit arme gezinnen, vaak met één ouder. Ze krijgen Engelstalig onderwijs op de Don Boscoschool in P.T. Parru. Doordat deze meiden les krijgen in het Engels in plaats van de lokale taal Telugu hebben ze hierna betere kansen op een vervolgopleiding en werk.                                                                                 

Kinop Foundation ondersteunt de meisjes in hun opleiding. Amaidhi is bevriend met de schoolleiding en gaat jaarlijks op projectbezoek. Stichting Amaidhi is een vrijwilligersorganisatie, ANBI. Alle giften worden voor 100% besteed aan de projecten.  
Meer info en nieuwsbrieven vindt u op hun website: www.amaidhi.nl. en hier.

Chili – Breng onze kinderen thuis

‘Breng onze kinderen thuis’ maakt het mogelijk dat terminale kinderen thuis kunnen sterven. De organisatie begeleidt gezinnen in deze moeilijke tijd en voorziet ze van voorzieningen en aanpassingen in het huis. Wij ondersteunen dit initiatief. 

 

Brazilië – Casa de Vo Benedita

Casa de Vo Benedita is een opvanghuis voor 45 mishandelde en verwaarloosde tot en met 18 jaar kinderen in Sao Vincente. KINOP Foundation steunt het opvanghuis omdat de initiatiefnemers het anders niet redden.  De Braziliaanse overheid dekt slechts een derde van de totale kosten. De rest moet uit particuliere donaties komen. Zonder die donaties kan het opvanghuis geen programma bieden en hangen de jongeren verveeld en doelloos rond. 
Wij maken het mogelijk dat de kinderen muziekles krijgen. De kinderen genieten drie dagen per week onderwijs in piano, fluit en gitaar spelen en leren en passant ook nog noten lezen. 
Via de muziek worden verschillen tussen rijk en arm, kansrijk en kansloos en kunnen en niet kunnen, minder zichtbaar. We hopen met onze steun dat we een klein beetje kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van talenten en het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen die anders als kansloos worden weggezet. 

 


Bonaire

Voordat Bonaire in 2010 een Nederlandse gemeente werd, was het in het dorpje Rincon slecht gesteld met de kinderopvang. KINOP Foundation, dat toen nog Casa di Kinop heette, sponsorde de plaatselijke kinderopvang met geld en materialen. Inmiddels staat de kinderopvang in Rincon op eigen benen en behoren zaken als gebrekkige hygiëne, gevaarlijk speelgoed en een gebrek aan personeel tot het verleden.

 

Hope! Chili

Ons nieuwe en veelbelovende project. Eerst kort waarom. Als het om onderwijs gaat, loopt het Zuid-Amerikaanse Chili nog mijlenver achter. Even wat cijfers. 2,2 miljoen Chilenen hebben de basisschool niet afgemaakt, bijna een half miljoen van hen konden er niet eens aan beginnen. Dik vijf miljoen Chilenen, bijna een derde van de bevolking, heeft de middelbare school niet afgemaakt. Daar wil onze partner in Zuid-Amerika EDU Siglo XXI project onder leiding van professor Hugo Avila wat aan doen. Samen met deze lokale stichting startten we Hope!, een initiatief dat de problemen aanpakt waar het meest zoden aan de dijk zet: in de klas. Ook de regering van Chili erkent dat het onderwijssysteem niet voldoet en ongelijkheid in de hand werkt. Samen met Siglo XXI gaat KINOP foundation educatieve voorstellen doen, onderwijzers trainen en onderwijsmateriaal maken en ontwikkelen.   
Hoe doen we dat? Onder meer door een bijdrage te leveren aan ‘the change’ van het onderwijssysteem aldaar. Niet door op beleidsniveau langdurig te vergaderen en gewichtige rapporten uit te brengen, maar door praktisch docenten te ondersteunen. We starten een pilot in een school in Santiago en hopen samen met EDU Siglo XXI een verschil te maken in Chili. KINOP Foundation sponsort het project dat uiteindelijk mede door subsidie van de Chileense overheid op eigen benen moet staan.

Ook meedoen?

Natuurlijk is uw bijdrage welkom, maar we steunen ook nieuwe projecten. Mocht je een goed project hebben dat aan onze doelstellingen voldoet, stuur een mail naar foundation@kinop.nl . Wij sturen dan de voorwaarden voor onze eventuele steun. 

bottom of page