top of page

Hoe screen je een kinderdagverblijf?

De zorg voor je kindje uit handen geven is niet makkelijk. Als ouder is het essentieel om een goed gevoel te hebben bij het kinderdagverblijf waar jouw kind naar toe gaat. Dit gevoel kun je versterken door op een aantal praktische zaken te letten bij de keuze voor een kinderdagverblijf:

 • Ten eerste is er informatie te halen uit verschillende rapporten en keurmerken. De GGD voert jaarlijks een onverwachtse check uit bij kinderdagverblijven. Zij letten hierbij bijvoorbeeld op de leider-kind ratio, de grootte van de groepen, veiligheid en gezondheid, en andere zaken. Via het rapport, dat verplicht op de website van een kinderdagverblijf wordt weergegeven, kun je als ouder inzien op welke punten het kinderdagverblijf voldoende of onvoldoende scoort. Het lezen van zo’n rapport kan je als ouder een goed beeld van de organisatie geven. Heeft het kinderdagverblijf het kwaliteitskeurmerk HKZ? Hoe ziet het GGD-rapport van het kinderdagverblijf eruit?

 • Ten tweede kun je een referentiecheck doen. Via Google of Facebook zijn vaak al referenties van andere ouders te vinden.

 • Daarnaast hebben veel organisaties ook een klanttevredenheidsonderzoek dat je in kunt zien.

 • Kinderdagverblijven hebben altijd een oudercommissie, welke je kan contacten om daarmee inzicht te krijgen in ervaringen van andere ouders met het kinderdagverblijf. De ervaringen van andere ouders met het kinderdagverblijf zijn erg fijn en bruikbaar om mee te nemen in je overweging bij de keuze voor een kinderdagverblijf.

 • Naast keurmerken, rapporten, en referenties is het natuurlijk ook belangrijk dat de visie en het beleid van het kinderdagverblijf overeenkomen met dat van jou als ouder. Deze staan in het Pedagogisch Beleid op de website van het kinderdagverblijf.

 • Je kunt er op letten of het kinderdagverblijf vaste leidsters gebruikt, of dat er ook met een invalpool gewerkt wordt, waardoor je kindje ook ‘vreemde’ gezichten ziet.

 • Daarnaast kun je kijken of er horizontale groepen zijn, waarbij je
  kindje in een groep zit met leeftijdsgenootjes, en er dus ook een
  aparte babygroep is.

 • Verder kun je je verdiepen in hoe het kinderdagverblijf zijn
  dagprogramma inricht, vooral voor kinderen vanaf 1 jaar. Is er
  voldoende variatie, wordt je kindje op verschillende manieren
  gestimuleerd bij het spelen en leren?

 • Veel kinderdagverblijven bieden een vorm van voorschoolse en
  vroegschoolse educatie, bijvoorbeeld door middel van de 
  programma's Kaleidoscoop of Piramide. Ook over de programma’s
  waar het kinderdagverblijf mee werkt kun je informatie inwinnen,
  om zo te begrijpen waar je kindje mee bezig zal zijn op het kinderdagverblijf en hoe het programma waarmee gewerkt wordt er uit ziet.

 • Vraag naar het beleid van het kinderdagverblijf op onderwerpen die je belangrijk vindt, zoals voeding, vaccinatie, buitenspelen etc.
   

Het kijken naar de juiste dingen en stellen van de juiste vragen draagt bij aan het maken van de juiste de keuze voor een kinderdagverblijf. Een keuze waarbij jij je als ouder prettig voelt, en het gevoel hebt dat je kindje op een fijne plek wordt opgevangen waar hij of zij vrijuit kan spelen, leren, en ontwikkelen, en zich thuis voelt. Want niets is fijner dan het hebben van een goed gevoel bij het uit handen geven van de zorg voor jouw kindje!

vacature kinderopvang.jpg
pedagogisch medeweker.jpg
groentetuin.jpg
bottom of page