top of page

Hoe screen je een gastouderbureau?

Naast het screenen van de gastouder is het ook belangrijk om het gastouderbureau te screenen. Je kan hierbij letten op de volgende punten:

  • Heeft het gastouderbureau een aansprakelijkheidsverzekering voor schade tijdens de opvang voor ouders, kinderen en de gastouder?

  • Loopt de geldstroom via een derdengeldenrekening?

  • Is de geldstroom ook transparant en inzichtelijk voor jou als ouder?

  • Word je goed geïnformeerd en begeleid door de bemiddelingsmedewerker?

  • Zijn de bemiddelingsmedewerkers ervaren en geschoold?

  • Verzorgt het gastouderbureau vervangende opvang bij ziekte/vakantie van jouw gastouder?

  • Heeft het gastouderbureau een goed inspectierapport? Dit rapport moet op de website van het bureau staan.

  • Wat zijn de ervaringen van andere ouders? Bekijk of je recensies kun vinden op Google of Facebook.

 

Een goed gastouderbureau heeft een strenge controle aan de poort en zal, ondanks dat ze dit klanten kost, stoppen met een gastouder wanneer ze twijfelen aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van een gastouder.

 

Gastouderopvang moet altijd via een gastouderbureau verlopen, en het is dus als ouder prettig om te weten dat het gastouderbureau de zaken goed op orde heeft. 

KINOP_Gob.gif
bottom of page