top of page

Bureaukosten

Wanneer je gastouderbureaus met elkaar wilt vergelijken moet er naast het prijskaartje ook naar het product gekeken worden om een goede prijs-kwaliteit vergelijking te maken. Dit is niet zo makkelijk omdat het niet altijd transparant is wat gastouderbureaus nou precies doen. Er staat vaak een hele lijst aan taken (veelal verplichte administratieve handelingen) en iedereen claimt 'kwaliteit' en 'service' te bieden.

Onze dienstverlening bestaat uit twee delen; bemiddeling en begeleiding.

Bemiddeling (kosteloos)
Wij werven, selecteren en screenen alle gastouders/nannies zorgvuldig voordat wij ze inschrijven. Na een uitgebreide selectie stellen wij de passende gastouder of nanny aan je voor. Wij kennen al onze nannies en gastouders persoonlijk en werken alleen met kandidaten waar wij onze eigen kinderen aan toe zouden vertrouwen. 
 Dit voortraject is kosteloos en vrijblijvend.

Begeleiding (vast bedrag per maand)

Onze dienstverlening stopt niet na het realiseren van de opvang. Zolang de opvang loopt bieden wij begeleiding.

Wat houdt deze begeleiding precies in en wat mag je van ons verwachten? 

 

Er zijn een aantal basis taken die gastouderbureaus wettelijk verplicht zijn uit te voeren. Invulling en uitvoering hiervan kan per gastouderbureau verschillen maar het principe geldt voor iedereen.

 

Ons takenpakket is aangevuld om de kwaliteit van de opvang te waarborgen en risico voor ouders en gastouders/nannies te beperken.

Onze complete dienstverlening (basis + aanvullend) bieden wij aan alle ouders en is een vast bedrag per maand.

Ons werk is niet afhankelijk van het aantal opvanguren dat jij afneemt.

BASIS
 

Risico Inventarisatie 
Dit is een inspectie op veiligheid, gezondheid en hygiëne van de opvanglocatie. Elk jaar controleren wij of de opvanglocatie (binnen en buiten ruimtes) nog steeds aan alle eisen voldoet. Dit rapport vindt je terug op Mijn KINOP 2.0. 

 

Evaluatie opvang

Na de start van de opvang evalueren wij altijd hoe het gaat. Ook wanneer de opvang goed loopt houden wij een vinger aan de pols door de opvang minimaal één keer per jaar te evalueren. Zowel ouders en gastouder/nanny ontvangt een terugkoppeling van dit gesprek.

 

Administratie

Maandelijks zorgen wij voor de betaling van de opvangvergoeding aan de gastouder/nanny. Met Mijn KINOP 2.0 bieden wij een digitaal administratiesysteem dat 24/7 toegankelijk is voor ouders en gastouders/nannies.

Gastouders en nannies kunnen op elk gewenst moment van de maand uren invullen.

Vervolgens betalen wij binnen 24 uur uit (bij iDEAL). Wil je niet betalen via iDEAL dan is het mogelijk te kiezen voor Automatische Incasso (uitbetaling binnen 7 werkdagen).  

Begin van het nieuwe jaar ontvang je een jaaroverzicht van de opvanguren van het afgelopen jaar. Deze gebruik je om eventuele correcties van de aangevraagde opvanguren op Toeslagen.nl. en bewaar je voor een eventuele controle van de Belastingdienst.

Aanvullend

 

Bemiddeling en mediation

De relatie tussen ouders en gastouder/nanny wordt vaak informeel waardoor het lastig kan zijn zakelijk te blijven. Wij adviseren en bemiddelen in de afspraken met betrekking tot de opvang en betaling. Indien nodig zijn wij als mediator bij een gesprek aanwezig. 

 

Voortgangsgesprek
Gastouders en nannies werken zelfstandig en als gastouderbureau vervullen wij de rol van collega, manager en controleur.
Regelmatig contact is belangrijk om een goede relatie met de gastouder/nanny te onderhouden. Wij blijven meten of de opvang en de gastouder functioneren naar verwachting. Naast telefonisch en mail contact gaan wij minimaal één keer per jaar lang op de opvanglocatie om persoonlijk met de gastouder/nanny in gesprek te gaan.

 

Verzekering schade en ongevallen tijdens opvang 

Gastouders en nannies zijn beroepsmatig bezig. Hierdoor valt schade en ongevallen tijdens de opvang buiten de WA verzekering. Door onze overkoepelende verzekering is schade voor beide partijen gedekt. 

 

Opvanggeld veilig met Derdengeldenrekening

Dit is een rekening die los staat van onze bedrijfsrekening. Deze rekening wordt alleen gebruikt voor het innen en betalen van de opvangvergoeding en waarborgt hiermee het geld van ouders en gastouders/nannies. 
 

Bijscholing gastouder/nanny
Investeren in de gastouder is investering in de opvangkinderen. Daarom bieden wij gastouders en nannies kosteloos bijscholing aan. Door middel van e-learning, workshops en cursussen kunnen gastouders en nannies zich blijven ontwikkelen.
Er is een groot aanbod aan onderwerpen waar uit gekozen kan worden. Enkele voorbeelden zijn; Gezonde Kinderopvang, signaleren van kindermishandeling, interactievaardigheden en rouwverwerking bij kinderen.


Bijeenkomsten gastouder/nanny

Ervaring uitwisselen en van elkaar leren. Die mogelijkheid bieden wij gastouders en nannies door verschillende bijeenkomsten te organiseren waarin ze elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan bij een gastouder thuis zijn (een kijkje in de keuken nemen), tijdens een informele bijeenkomst (kerstborrel/nieuwjaarsborrel/zomerborrel) of tijdens pedagogische bijeenkomsten.

EHBO Workshop 
Ouders mogen gratis deelnemen aan onze EHBO workshop waar je in twee uur leert hoe te handelen bij de meest voorkomende ongelukken met kinderen. Deze workshops worden in verschillende woonplaatsen aangeboden en per mail en op onze Facebook pagina kenbaar gemaakt.

Gastouders en nannies zijn verplicht in het bezit te zijn van een EHBO aan kinderen certificaat en dit elke twee jaar te herhalen.

Wij zorgen ervoor dat jouw gastouder/nanny aan deze eis (blijft) voldoet.

 

Vervangende opvang

Is jouw gastouder/nanny ziek of met vakantie? Dan zorgen wij voor vervangende opvang. Wij werken alleen met erkende gastouders en nannies waardoor je het recht op kinderopvangtoeslag behoud. Wij kunnen vervangende opvang niet garanderen maar hebben een grote slagingskans. 

 

Herbemiddeling
Wanneer de opvang stopt gaan wij op zoek naar een nieuwe gastouder of nanny.

Als 'bestaande' klant heb je voorrang op 'nieuwe' klanten in het traject en blijft het huidige contract met voorwaarden en bemiddelingskosten van toepassing. 

 

Bereikbaarheid

Wij zijn (bijna) altijd op werkdagen bereikbaar m.u.v. de officiële feestdagen.

bottom of page