Corona en gastouderopvang

Nu bekend is dat de lockdown langer gaat duren en de scholen niet voor 8 februari open gaan zetten wij de belangrijkste punten omtrent de gastouderopvang tijdens de lockdown voor jullie nog eens op een rij.

 

  • De gastouderopvang is open maar de overheid doet een dringend verzoek aan ouders hier alleen gebruik van te maken als een van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep of wanneer er sprake is van kwetsbare kinderen. Ouders die niet werkzaam zijn in een cruciaal beroepsgroep vragen wij zo min mogelijk gebruik te maken van de opvang.

 

  • Gastouderopvang is open voor de afgesproken (contract)uren. Aan ouders is het dringende verzoek hier zo min mogelijk gebruik van te maken.

 

  • Ouders betalen de afgesproken opvanguren. Ook wanneer je hier geen gebruik van maakt.

 

  • Zorg dat de opvanguren bij de Belastingdienst kloppen met de afgenomen of contractuele opvang.

 

  • Wanneer een gastouder haar opvang sluit, is er geen betaalverplichting vanuit de ouder. Ouders hebben wel recht op compensatie van gemaakte kosten en daarom adviseren wij hier met elkaar over in gesprek te gaan.

 

  • De overheid gaat ouders de opvangkosten tot het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag vergoeden. Voorwaarde is wel dat de kinderopvangfactuur betaald is. Je krijgt immers alleen compensatie voor gemaakte kinderopvangkosten.

 

  • Extra opvang wordt door de gastouder/nanny in rekening gebracht als zij deze wilt verlenen. Houd er rekening mee dat er geen recht is op kinderopvangtoeslag voor schoolgaande kinderen tijdens schooltijden, ook al gaan de kinderen niet naar school.

 

  • Tijdens de opvang is de woning van de gastouder een geregistreerde opvanglocatie en daarvoor geldt niet het maximum van één bezoeker per dag.

 

De huidige situatie is voor niemand ideaal. Wij vragen jullie daarom begrip te hebben voor elkaars standpunt en met elkaar in gesprek te blijven.

Neem contact met ons voor vragen, inval, ondersteuning of omdat je gewoon een luisterend oor wenst. Wij staan je graag te woord.

© 2015 KINOP 

Volg ons
  • Facebook-icon.png
Contactgegevens:
T: 024 378 93 48
E: info@kinop.nl